Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 LECTURILE ZILEI 

Alegeți altă zi:

Vineri, 25 aprilie 2014 

Vineri din octava Pastelui
Sf. Marcu, ev.
Fap 4,1-12; Ps 117; In 21,1-14

LECTURA I
În nimeni altul nu este mântuire.
Citire din Faptele Apostolilor 4,1-12
În zilele acelea, 1 pe când Petru și Ioan vorbeau poporului în templu, au venit la ei pe neașteptate preoții, mai marele templului și saduceii 2 tulburați că învață poporul și vestesc întru Isus învierea din morți. 3 Punând mâna pe ei i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. 4 Însă mulți dintre cei care auziseră cuvântul au crezut și dintre aceștia numai bărbați erau în număr de circa cinci mii. 5 A doua zi s-au adunat mai marii poporului, bătrânii și cărturarii din Ierusalim, 6 mai marele preot Anna, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți câți erau din neamul arhieresc. 7 Au poruncit să fie aduși Petru și Ioan și i-au întrebat: "Cu ce putere, sau în numele cui ați făcut voi această vindecare?" 8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus: "Voi, conducători ai poporului și bătrâni, ascultați: 9 Noi suntem astăzi trași la răspundere pentru binele făcut unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. 10 Să știți cu toții, voi și tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit și pe care Dumnezeu l-a înviat; numai în numele lui stă acest om sănătos înaintea voastră. 11 El este piatra pe care voi ziditorii ați aruncat-o și care a devenit piatra din capul unghiului, 12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor, în care să ne putem mântui".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2 și 4.22-24.25-27a (R.: cf. 22)
R.: Cristos este piatra aruncată de zidari, dar aleasă de Dumnezeu.
sau
Aleluia.
1 Lăudați pe Domnul pentru că este bun,
veșnică este îndurarea lui!
2 Să spună Israel că este bun,
veșnică este îndurarea lui!
4 Să spună toți care se tem de Domnul,
veșnică este îndurarea lui! R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
și este minunat în ochii noștri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm și să ne înveselim într-însa. R.

25 Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi biruință!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului;
vă binecuvântăm din casa Domnului.
27a Domnul este Dumnezeu și ne luminează. R.

Secvența, la alegere, pag. 410.
ALELUIA Ps 117,24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:
să ne bucurăm și să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

EVANGHELIA
A venit Isus, a luat pâine și le-a dat-o ucenicilor, de asemenea și pește.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,1-14
În acel timp, 1 Isus s-a arătat din nou ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, și iată cum: 2 Erau împreună Simon Petru, Toma, adică Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu și alți doi dintre ucenicii lui. 3 Simon Petru le-a zis: "Mă duc să pescuiesc". I-au zis ceilalți: "Mergem și noi cu tine". Au plecat și s-au urcat în luntre. În noaptea aceea nu au prins nimic. 4 Dimineață, Isus a apărut pe țărm, dar ucenicii nu au știut că este Isus. 5 Isus le-a zis: "Fiilor, aveți de mâncare ceva pește?" Ei au răspuns: "Nu!" 6 Le-a zis el: "Aruncați mreaja în partea dreaptă a luntrei și veți prinde". Au aruncat mreaja și de data aceasta nu puteau să o tragă de mulțimea peștilor. 7 Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus i-a zis lui Petru: "E Domnul!" Petru, auzind că este Domnul și-a pus haina, căci nu avea nimic pe el, și a sărit în apă. 8 Ceilalți ucenici au venit cu luntrea, pentru că erau departe de țărm, ca la o sută de metri, și trăgeau mreaja cu pești. 9 Când au venit la țărm, au văzut jar pus jos, pește deasupra și pâine. 10 Isus le-a zis: "Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum". 11 Simon Petru a urcat în luntre și a tras mreaja la țărm, plină cu o sută cincizeci și trei pești mari și cu toate că erau atâția nu s-a rupt mreaja. 12 Isus le-a zis: "Veniți și mâncați!" Și nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe: "Cine ești tu?", știind că este Domnul. 13 Isus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o lor, de asemenea și peștele. 14 Era pentru a treia oară că Isus se arăta ucenicilor săi, după ce înviase din morți.

Cuvântul DomnuluiUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Durcovici.ro

Biblia on-line

Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Radiovaticana.org


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS),
tel. 0232/212003 și 0371/179909 (Episcopie); 0232/211527 (Editură); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2012  --  toate drepturile rezervate [stat]