Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Viețile sfinților


adevăratele modele de viață se găsesc aici


 LECTURILE ZILEI 

Alegeți altă zi:

Duminică, 20 aprilie 2014 

† ÎNVIEREA DOMNULUI (PASTELE)
Ss. Anicet, pp.; Marcian, calug.
Fap 10,34a.37-43; Ps 117; Col 3,1-4 (1Cor 5,6b-8); In 20,1-9

LECTURA I
Am mâncat și am băut cu el după ce a înviat din morți.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43
În zilele acelea, 34a Petru a luat cuvântul și a zis: 37 "Voi știți ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan: 38 cum l-a consacrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt și l-a întărit cu puterea sa pe Isus din Nazaret, care pe unde a trecut a făcut bine și i-a vindecat pe toți cei stăpâniți de diavol, căci Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ceea ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim; ei l-au omorât, atârnându-l pe lemnul crucii. 40 Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și i-a îngăduit să se arate, 41 nu la tot poporul, ci martorilor orânduiți de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut cu el, după ce a înviat din morți. 42 El ne-a poruncit să predicăm poporului și să dăm mărturie că el este acela care a fost pus de Dumnezeu, ca judecător al celor vii și al celor morți. 43 Despre el toți profeții dau mărturie: că oricine crede în el primește, în numele lui, iertarea păcatelor".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.22-23
R.: Aleluia, aleluia, aleluia.
1 Lăudați pe Domnul pentru că este bun,
veșnică este îndurarea lui!
2 Să spună Israel că este bun,
veșnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului și-a arătat puterea,
dreapta Domnului m-a înălțat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
și voi vesti faptele Domnului. R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
și este minuanat în ochii noștri. R.

LECTURA A II-A
Căutați cele de sus unde este Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4
Fraților, 1 dacă, așadar, ați înviat împreună cu Cristos, râvniți la lucrurile de sus, unde Cristos șade de-a dreapta lui Dumnezeu. 2 Năzuiți spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; 4 când Cristos, care este viața voastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu el plini de slavă.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:
LECTURA A II-A
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6b-8
Fraților, 6b nu știți voi oare că puțină plămădeală dospește tot aluatul? 7 Curățiți-vă de plămădeala cea veche, ca să fiți un aluat nou, pentru că voi trebuie să fiți ca pâinile nedospite. Iată, Cristos, mielul nostru de paști a fost jertfit. 8 Să prăznuim deci sărbătoarea nu cu plămădeala cea veche, cu plămădeala răutății și a perversității, dar cu pâinile nedospite ale curăției și ale adevărului.
Cuvântul Domnului

SECVENȚA: (În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

Creștinilor, aduceți Victimei Pascale
jertfă de laudă.

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoși
cu Tatăl ceresc.

Moartea și viața s-au înfruntat în mod minunat:
stăpânul vieții a murit,
dar acum e viu și domnește.

"Spune-ne, Marie Magdalena,
ce-ai văzut pe cale?"

"Am văzut mormântul lui Cristos care trăiește,
am văzut mărirea celui înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui,
giulgiul și veșmintele.

Cristos, speranța mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea".

Noi o știm: Cristos Domnul
a înviat cu adevărat din morți.

Tu, rege biruitor al morții,
îndură-te de noi toți. Aleluia

ALELUIA 1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Cristos, Mielul nostru de Paști, a fost jertfit.
Așadar, să ne bucurăm în Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
El trebuia să învie din morți.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9
1 În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a mers dis-de-dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt. 2 Atunci a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus și le-a zis: "L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus". 3 Petru și celălalt ucenic au plecat și s-au dus la mormânt. 4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt. 5 Aplecându-se, a văzut fâșiile de pânză pe jos, dar nu a intrat. 6 A ajuns și Simon Petru care venea după el. 7 A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză pe jos, ca și ștergarul care îi acoperise capul; acesta din urmă nu era împreună cu fâșiile de pânză, ci era înfășurat și pus undeva deoparte. 8 Atunci a intrat și celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. El a văzut și a crezut. 9 Căci ei încă nu știau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morți.

Cuvântul Domnului

În locul acestei Evanghelii, poate fi citită Evanghelia din Noaptea Sfântă. Unde se celebrează Liturghia de seară poate fi citită Evanghelia Lc 24,13-35.

EVANGHELIA
L-au cunoscut la frângerea pâinii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,13-35
13 A treia zi, după moartea lui Isus, doi ucenici mergeau către un sat numit Emaus, situat la două ore de mers din Ierusalim, 14 și vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. 15 Pe când vorbeau și discutau aprins, Isus însuși s-a apropiat și a început să meargă cu ei. Însă ochii lor erau ținuți să nu-l cunoască. 17 Isus le-a zis: "Despre ce vorbeați între voi pe drum?" Atunci ei, foarte triști, s-au oprit. 18 Unul dintre ei, cu numele Cleofa, i-a răspuns: "Oare tu ești singurul dintre toți cei care au fost la Ierusalim, care nu cunoaște cele petrecute acolo zilele acestea?" 19 El i-a întrebat: "Ce anume?" I-au răspuns: "Cele despre Isus din Nazaret, care era profet puternic prin faptele și cuvintele sale în fața lui Dumnezeu și a întregului popor; 20 arhiereii și mai marii poporului l-au trădat, au cerut să fie condamnat la moarte și să fie răstignit. 21 Noi speram că el va fi eliberatorul lui Israel și iată, astăzi este deja a treia zi de când s-au petrecut toate acestea. 22 Ba mai mult, niște femei de-ale noastre ne-au și speriat; ele s-au dus dis-de-dimineață la mormânt, 23 dar n-au găsit trupul lui; atunci au venit să ne spună că le-au apărut și niște îngeri, care le-au spus că el trăiește. 24 Unii dintre ai noștri au mers la mormânt și au găsit că cele spuse de femei erau adevărate, dar pe el nu l-au văzut". 25 Atunci Isus le-a zis: "Așadar, tot n-ați înțeles! Cât de greoi sunteți la inimă, ca să credeți toate cele spuse de profeți! 26 Nu trebuia oare ca Mesia să sufere toate acestea pentru a intra în slava sa?" 27 Și, începând cu Moise și continuând cu toți profeții, le-a dovedit din toată Scriptura cele care se refereau la el. 28 Când s-au apropiat de satul în care mergeau, Isus s-a făcut că merge mai departe. 29 Dar ei s-au străduit să-l rețină: "Rămâi cu noi, că se lasă seara și ziua e deja pe sfârșite". A intrat deci și a rămas cu ei. 30 Și, pe când stătea cu ei la masă, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o. 31 Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut din ochii lor. 32 Iar ei și-au zis unul către altul: "Nu ne ardea oare inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica Scripturile?" 33 Și imediat s-au ridicat de la masă și s-au întors la Ierusalim. Acolo i-au găsit pe cei unsprezece apostoli, adunați cu ai lor, 34 care le-au zis: "E adevărat, Domnul a înviat și i s-a arătat lui Simon Petru". 35 La rândul lor, au povestit ce li s-a întâmplat pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii.

Cuvântul DomnuluiUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Durcovici.ro

Biblia on-line

Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Radiovaticana.org


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS),
tel. 0232/212003 și 0371/179909 (Episcopie); 0232/211527 (Editură); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2012  --  toate drepturile rezervate [stat]