Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală
Imitațiunea lui Cristos


la fiecare click
o altă meditație


 LECTURILE ZILEI 

Alegeți altă zi:

Joi, 24 aprilie 2014 

Joi din octava Pastelui
Ss. Fidel din Sigmaringen, pr. m.; Maria a lui Cleofa si Salomea; Egbert, calug.
Fap 3,11-26; Ps 8; Lc 24,35-48

LECTURA I
Voi l-ați omorât pe Creatorul vieții, dar Dumnezeu l-a înviat din morți.
Citire din Faptele Apostolilor 3,11-26
În zilele acelea, 11 deoarece ologul vindecat se ținea de Petru și Ioan, tot poporul a alergat uimit la ei, în pridvorul lui Solomon. 12 Petru, văzând aceasta, s-a adresat poporului: "Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de aceasta? Pentru ce vă uitați așa la noi, ca și cum noi, prin puterea sau prin cucernicia noastră, l-am fi făcut pe acest om să umble? 13 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri l-a preamărit pe slujitorul său Isus, pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și de care v-ați lepădat, deși Pilat era hotărât să-l elibereze. 14 Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Drept și ați cerut să vi se grațieze un ucigaș. 15 L-ați omorât pe Creatorul vieții, dar Dumnezeu l-a înviat din morți; noi suntem martori ai acestui fapt. 16 Totul se întemeiază pe credința în numele lui Isus; acest nume l-a întărit pe omul pe care voi îl vedeți și îl cunoașteți; pentru că credința în Isus e aceea care i-a redat acestui om sănătatea deplină în fața voastră a tuturor. 17 De altfel, fraților, eu știu bine, că din neștiință ați făcut aceasta, ca și mai marii voștri. 18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce vestise dinainte prin glasul tuturor profeților, anume că Mesia avea să pătimească. 19 Deci convertiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să se șteargă păcatele voastre; 20 astfel Dumnezeu va face să vină vremuri de mângâiere și vi-l va trimite pe cel vestit vouă de mai înainte, pe Isus Cristos, 21 care trebuie să rămână în cer până în vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor, după cum a vorbit chiar Dumnezeu, prin gura sfinților săi profeți din vechime. 22 Moise a zis: "Domnul Dumnezeu va ridica pentru voi, dintre frații voștri, un profet ca și mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. 23 Dacă cineva nu va asculta de profetul acela, va fi scos cu desăvârșire din mijlocul poporului. 24 De asemenea, toți profeții care au vorbit de la Samuel încoace au vestit aceste zile. 25 Voi sunteți fiii profeților și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinții voștri, atunci când i-a zis lui Abraham: "În seminția ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului". 26 Pentru voi mai întâi Dumnezeu l-a înviat pe slujitorul său și l-a trimis să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la faptele sale rele".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,2a și 5.6-7.8-9 (R.: 2ab)
R.: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul!
sau
Aleluia!
2a Doamne Dumnezeul nostru,
5 ce este omul că te gândești la el,
sau fiul omului că îl iei în seamă? R.

6 Cu puțin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri
și l-ai încununat cu slavă și cu cinste.
7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale,
toate le-ai pus la picioarele lui. R.

8 I-ai dat în stăpânire oile și boii laolaltă
precum și fiarele câmpului,
9 păsările cerului și peștii mării,
tot ce străbate căile apelor. R.
Secvența, la alegere, pag. 410.

ALELUIA Ps 117,24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:
să ne bucurăm și să ne înveselim într-însa. (Aleluia)

EVANGHELIA
Așa trebuia să pătimească Cristos și să învie din morți a treia zi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 24,35-48
În acel timp, 35 ucenicii, care s-au întors de la Emaus, au povestit celor unsprezece, care se aflau împreună cu ai lor, cele petrecute pe drum și cum l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii. 36 Pe când vorbeau ei acestea, Isus a apărut în mijlocul lor și le-a zis: "Pace vouă!" 37 Cuprinși de uimire și de spaimă, credeau că văd un duh. 38 Isus le-a zis: "De ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? 39 Priviți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt; pipăiți-mă și convingeți-vă căci un duh nu are nici carne și nici oase, precum mă vedeți pe mine că am". 40 Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. 41 Fiindcă, de bucurie și uimire nu le venea să creadă, le-a zis: "Aveți aici ceva de mâncare?" 42 Iar ei i-au dat o bucată de pește fript. 43 El a luat și a mâncat înaintea lor. 44 Apoi le-a zis: "Amintiți-vă de cuvintele pe care vi le-am spus pe când eram încă împreună cu voi: Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în profeți și în psalmi". 45 Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. 46 Și le-a spus: "Așa este scris: Cristos trebuia să pătimească, să învie din morți a treia zi 47 și să se propovăduiască în numele lui pocăința spre iertarea păcatelor, la toate neamurile, începând de la Ierusalim. 48 Voi sunteți martori ai acestor lucruri".

Cuvântul DomnuluiUrmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Durcovici.ro

Biblia on-line

Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Radiovaticana.org


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS),
tel. 0232/212003 și 0371/179909 (Episcopie); 0232/211527 (Editură); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2012  --  toate drepturile rezervate [stat]