Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală

 EPISCOPII DIECEZEI 

Actualmente Dieceza de Iași este păstorită de PS Petru Gherghel, asistat de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași. Pentru o listă completă a păstorilor diecezei de Iași, dați click aici.

EXCELENȚA SA
EPISCOP PETRU GHERGHEL

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare, nr. 26, 700064-Iași;
tel. + fax 0232/211032; 0744/642588;
e-mail: epetru@ercis.ro; p_gherghel@yahoo.com

S-a născut la 28 iunie 1940 în localitatea Gherăești, județul Neamț. A absolvit Școala Generală de 7 clase în anul 1955 la Gherăești, Școala de Cantori în anul 1959 la Iași și Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași în anul 1965. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1965 la Alba-Iulia de către episcopul Marton Aron. A activat ca vicar la Barticești (1 ianuarie 1966 - 30 iunie 1967), Rădăuți (1 iulie 1967 - 31 octombrie 1970). La 1 noiembrie 1970 a fost numit profesor la Seminarul din Iași, iar la 1 martie 1975 a fost numit rector. La 21 februarie 1978 papa Paul al VI-lea l-a numit printr-un decret al Sfintei Congregații a Episcopilor ordinarius ad nutum Sanctae Sedis cum munere administratoris apostolici al Episcopiei de Iași. Instalarea a avut loc la 4 aprilie 1978. În timpul păstoririi ca administrator apostolic s-au ridicat numeroase biserici, s-a ridicat moderna clădire a Seminarului din Iași, s-au deschis numeroase parohii noi, au fost hirotoniți aproape 150 de preoți, au fost trimiși mai mulți preoți la studii în străinătate, s-au făcut numeroase vizite pastorale etc. "Revoluția" din 1989 a deschis un orizont nou de reorganizare bisericească și de propășire spirituală. Astfel, la 14 martie 1990, papa Ioan Paul al II-lea l-a ales și l-a numit pe Mons. Petru Gherghel episcop de Iași. Consacrarea a fost oficiată la Seminarul din Iași, la 1 mai același an, de către cardinalul Angelo Sodano, delegat al papei Ioan Paul al II-lea.

Stema episcopală: "Ca toți să fie una"

"Părinte sfânt, păzește în numele tău pe aceștia pe care mi i-ai dat ca să fie una precum suntem și noi" (In 17,11). "Și nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru aceia care vor crede prin cuvântul lor în mine; ca toți să fie una, precum tu, Părinte, în mine și eu în tine, ca și aceștia să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis" (In 17,21). "Cât timp vom fi una - Cristos va fi în mijlocul nostru, și cine va fi împotriva noastră?" (Rom 8,32). Inspirându-se din aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi, PS Petru Gherghel și-a făcut un adevărat program al misiunii episcopale - "ca toți să fie una" - dorind să-și ofere viața de episcop și de păstor pentru unitatea Bisericii și a lumii, să devină instrumentul acestei uniri și al păstrării comuniunii totale cu Cristos, cu Sfântul Părinte și cu toți episcopii, al păstrării tezaurului încredințat poporului creștin. În această muncă și aspirație la unitate, ocrotitorii principali sunt preasfânta Fecioară Maria și sfântul Iosif, iar centrul care trebuie să atragă pe toți este biserica episcopului - catedrala -, inima diecezei fiind seminarul, care pregătește pe viitorii colaboratori ai episcopului. "Ca toți să fie una" - în credință, în iubire, în muncă și în viață: "ca toți să fie una" în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca toți să regăsească unitatea aceleiași credințe și în celebrarea aceleiași Euharistii.

EXCELENȚA SA
EPISCOP AUXILIAR ȘI VICAR GENERAL AUREL PERCĂ

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare, 26, 700064-Iași;
tel. 0232/212188; 0744/596762; fax 0232/212006

S-a născut la 15 august 1951 la Săbăoani, județul Neamț. A absolvit Școala generală de 8 clase în anul 1965 și liceul în anul 1969 la Săbăoani, Școala de Cantori în anul 1973 la Iași și Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași în anul 1979. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1979 la Iași, după care a fost numit vicar în Parohia Bacău (1 august 1979 - septembrie 1980). A urmat studii postuniversitare la Roma, unde a obținut licența în teologia orientală, la Institutul Pontifical Oriental, și licența în teologie morală, la Academia Alfonsiană. În 1985 a revenit în țară și a fost numit cancellarius la Ordinariatul de Iași și în același timp profesor de teologie morală și patrologie la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași. Între 1989 și 1994 a fost rector al Seminarului din Iași. La 1 august 1994, Mons. Aurel Percă a fost numit vicar general al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, continuând să predea teologia morală la Institutul Teologic. În această perioadă l-a susținut pe episcopul Petru Gherghel atât în activitatea pastorală internă, cât și în relațiile cu diferite asociații și organizații din străinătate. În ziua de 29 septembrie 1999, papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop auxiliar pentru Dieceza de Iași, primind titlul canonic de episcop titular de Mauriana. Consacrarea episcopală a avut loc în catedrala nouă din Iași la 8 decembrie 1999, episcopi consacratori fiind: PS Petru Gherghel, episcop de Iași, ÎPS Jean Claude Périsset, nunțiu apostolic în România, și ÎPS dr. Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București.

Stema episcopală: "In caritate radicati et fundati!"

Fiecare episcop, după o tradiție veche, are o stemă personală care exprimă identitatea propriei vieți, unită cu caracterul specific al stilului pastoral. În realizarea stemei personale, episcopul pune în evidență aceste elemente printr-un simbolism bogat prin folosirea diferitelor culori și simboluri, însoțit de un motto-program specific slujirii pastorale.
Episcopul auxiliar Aurel Percă a indicat programul său de viață și de apostolat centrat pe misterul carității. Acest program își are principul în Sfânta Treime, fundamentul și scopul ultim; în Cristos realizarea salifică deplină și definitivă, în Maria și în Biserică, însuflețite de Duhul Sfânt, centrul de primire și de iradiere.
Totul este rezumat în versetul ales din Scrisoarea sfântului Paul către Efeseni: "Rămâneți înrădăcinați și întemeiați în iubire" ("In caritate radicati et fundati") (cf. Ef 3,17).
Stema are următoarele elemente: toate elementele care înconjoară scutul manifestă demnitatea episcopală (smocurile - 12 la număr, 6 de fiecare parte, pălăria de culoare verde și crucea care traversează scutul, semn de a fi păstor al turmei încredințate și expresie a comuniunii cu sfântul Petru). Sub scut se află motto-ul episcopului în limba latină, cuprinzând versetul din Efeseni 3,17 "In caritate radicati et fundati".
Stema episcopală are două câmpuri: partea de sus, de culoare roșie, se află monograma lui Cristos (indicat de literele X și P din alfabetul grec), pentru a indica misterul mântuirii realizat în Cristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om. Culoarea roșie pe care se află monograma lui Cristos, arată dimensiunea de jertfă a răscumpărării și trimite la cele trei virtuți teologale (credința, speranța și caritatea): dintre care "cea mai mare este caritatea" (1Cor 13,13). Alături de caritate, culoarea roșie simbolizează și martiriul, actul suprem de iubire și mărturie. De asemenea, în heraldică, roșul indică pământul incendiat de predicarea Evangheliei.
În câmpul de jos apare steaua cu opt colțuri, simbol al Preasfintei Fecioare Maria și a Bisericii, peste care a avut loc revărsarea Sfântului Duh. Legătura cu Preasfânta Fecioară pornește și de la faptul că episcopul s-a născut într-o zi mariană și a primit consacrarea episcopală în solemnitatea Neprihănitei Zămisliri. Culoarea stelei este aurie pentru a arăta că voința Domnului a fost perfect îndeplinită de Maria: Neprihănita, Mama lui Dumnezeu, Corăscumpărătoare, Cea ridicată la cer, Mijlocitoarea tuturor harurilor. Biserica, Mireasa lui Cristos, însuflețită de Duhul Sfânt, participă din harul și misiunea Domnului, deoarece este rânduită lumină a neamurilor și sacrament universal de mântuire. În Maria și în Biserică se face prezent și acționează Duhul Sfânt: Duh de Adevăr, de Iubire, de Unitate.
Fundalul alb-albastru face trimitere la culorile Preasfintei Fecioare Maria și la steagul Bisericii locale.
Simbolistica celor două spații și a culorilor se leagă strâns cu motto-ul stemei luat din Scrisoarea sfântului Paul către Efeseni (3,17): "In caritate radicati et fundati", "Înrădăcinați și întemeiați în caritate". Fraza poate fi astfel contextualizată: înrădăcinați și întemeiați fiind în Cristos prin caritate, susținuți de ocrotirea Preasfintei Fecioare, predicăm Evanghelia carității în Biserică, în numele Preasfintei Treimi.Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Durcovici.ro

Biblia on-line

Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Radiovaticana.org


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS),
tel. 0232/212003 și 0371/179909 (Episcopie); 0232/211527 (Editură); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2012  --  toate drepturile rezervate [stat]