Lumina Creștinului


citește on-line
Lumina Creștinului
Librărie on-line


comandă acum această carte prin librăria noastră virtuală


 CATEHEZE: ANUL SFINTEI SCRIPTURI (II) 

Iacob

Profil general

Iacob este fiul lui Isaac și al Rebecăi și fratele geamăn al lui Esau. Este al treilea dintre patriarhi, după bunicul său Abraham și tatăl său Isaac. Încă de la naștere, deși s-a născut după fratele său Esau, pierzând astfel dreptul de întâi născut, s-a ținut cu mâna de călcâiul fratelui, născându-se astfel, tocmai pentru a-i lua acestuia dreptul care i se cuvenea prin natura întâmplării.

A fost foarte iubit de mama sa, Rebeca. Ea a fost cea care l-a sfătuit cum să procedeze pentru a-i lua fratelui său Esau dreptul de întâi născut și prin aceasta și binecuvântarea care i s-ar fi cuvenit. Întâmplarea îl supără foarte mult pe Esau, iar Iacob, pentru a evita o nenorocire fuge din casa tatălui său la unchiul său Laban. Aici le va întâlni pe viitoarele sale soții.

Pentru a arăta că binecuvântarea transmisă de Isaac lui Iacob este valabilă, în drum spre unchiul său Laban, Iacob are o viziune. Obosit de drum, își pune o piatră sub cap și adoarme. În vis vede o scară sprijinită pe pământ iar cu vârful atingea cerul. Îngerii urcau și coborau pe ea fără încetare. La capătul scării i se arătase Dumnezeu, care îi vorbește. I se descoperă ca fiind Dumnezeul lui Abraham și al lui Isaac. Îi dă pământul pe care se odihnește ca moștenire lui și urmașilor lui, care vor fi numeroși ca pulberea pământului. În același timp îi promite că va fi în orice moment cu el. Uimit, după ce se trezește încearcă să înțeleagă visul, și-l amintește în cele mai mici detalii și hotărăște să facă în acel loc un altar al Domnului. Locul se va numit Betel, ceea ce înseamnă "casă a lui Dumnezeu" sau "prag al cerului" (Gen 28,10-22).

După această întâmplare, Iacob își continuă drumul spre unchiul său Laban și, ajuns la o fântână, o întâlnește chiar pe Rahela, viitoarea lui soție, care venise să-și adape turmele. După ce o ajută, i se descoperă, spunându-i cine este, iar ea aleargă la tatăl său și-i duce vestea. Iacob este primit cu bucurie de unchiul său. După șapte ani de slujire, Laban i-o dă în căsătorie pe Lea, fiica mai mare, iar după alți șapte ani i-o dă și pe Rahela, fiica mai mică, îndrăgită de Iacob încă de când o ajutase să adape turmele.

Iacob va avea doisprezece fii, unsprezece în Mesopotamia, unde locuise cu unchiul său, Laban și unul în Canaan. Din Rahela îl va avea pe Iosif, cel care va juca un rol important în salvarea vieții lor, în urma foametei din Canaan. Din cei doisprezece fii provin cele douăsprezece triburi ale lui Israel, triburi care vor duce mai mult sau mai puțin o viață comună, viață de unire și de dezbinare, de înțelegere și de conflicte. După întoarcerea în Canaan se împacă cu fratele său Esau, luptă cu îngerul lui Dumnezeu, luptă în urma căreia Iacob este rănit la un picior, primește binecuvântarea din partea lui Dumnezeu și i se schimbă numele din Iacob în Israel. Din cauza foametei din Canaan merge în Egipt la fiul său, Iosif. După un timp moare acolo, este înmormântat și readus în Caanan mult mai târziu, după eliberarea din robia Egiptului.

Obiectiv

Păstrarea stării de har indiferent de încercările prin care trecem.

Învățătură

Istoria lui Iacob este în același timp zbuciumată, dar și plină de surprize. Uimește capacitatea lui de a trece prin viață urmărind cu orice preț interesul propriu. Vrea să-și salveze viața de mânia lui Esau, vrea recompensă pentru slujirea pe care o face unchiului său Laban și nu se mulțumește cu Lea, fiica mai mare, pe care Laban i-o dă în mod necinstit în căsătorie. O vrea pe Rahela și o obține. Vrea să se întoarcă în Canaan și după mulți ani reușește. Se luptă cu îngerul lui Dumnezeu și nu-l lasă să plece până nu obține binecuvântarea. Deși îi este vândut penultimul copil, Iosif, de către frații săi, el speră că într-o zi îl va revedea și acest lucru se întâmplă în Egipt.

Dincolo de realitățile vieții lui Iacob, prin el, Dumnezeu vrea să ducă mai departe binecuvântarea promisă. Trăirile lui, modul său de a "fura" binecuvântarea, pot părea pentru creștini tot atâtea încălcări ale legii divine. Însă trebuie ținut cont că ceea ce atunci nu constituia un păcat pentru că lipsea legea, dată mult mai târziu pe muntele Sinai, astăzi, având la dispoziție poruncile lui Dumnezeu, mântuirea adusă de Isus Cristos, toate acestea capătă semnificații noi și ca atare, cel puțin din punct de vedere moral sunt socotite ca fiind păcate. E vorba înșelăciune, de poligamie, de violență etc.

Pe de altă parte, istoria vieții lui Iacob scoate în evidență și un alt aspect specific lui Dumnezeu: totul face parte dintr-un plan, unde nimic nu este la întâmplare. Fură dreptul de întâi născut lui Esau pentru că, primind binecuvântarea, el este capabil s-o poarte mai departe. Nu-i este oferită ca soție mai întâi Rahela, dar pentru că o iubește mai mult, după mulți ani de slujire la unchiul său Laban, o va avea. Din el se va naște Iosif, care avea să le salveze viața în urma foametei din Canaan. Se luptă cu îngerul lui Dumnezeu, este rănit, dar nu-l lasă să plece până nu este binecuvântat. Va avea doisprezece copii cu cele două soții sau cu sclavele acestora, dar ei vor constitui cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Așadar, în viața lui Iacob, se poate spune că totul a fost har, indiferent cum s-au numit împrejurările ei.

Practic

- În lumina poruncilor lui Dumnezeu, enumerați câteva din greșelile făcute de Iacob.

- Recitind "visul lui Iacob", în ce măsură se observă în el dorința lui Dumnezeu ca el să fie continuatorul promisiunilor făcute lui Abraham și lui Isaac?

- Există vreo legătură între altarul făcut de Iacob după vis și altarele din bisericile creștine?

- Cum se poate concilia situația lui Iacob de a avea două soții în comparație cu porunca lui Dumnezeu care interzice poligamia?

- Încercați la nivel de grup să descoperiți momente din viață în care "Dumnezeu a scris drept pe rânduri strâmbe" și analizați ce a urmărit Dumnezeu prin aceasta.

- În urma experiențelor avute, a reușit Iacob să aibă o ideea clară despre Dumnezeu? Trasați câteva din caracteristicile lui Dumnezeu în viziunea patriarhului Iacob.

Texte de referință

"Iar Iacob ieșind din Beer-Șeba s-a dus la Haran. Ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci asfințise soarele. Și luând una dintre pietrele locului aceluia și punând-o sub cap, a adormit. Și a visat că era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și a zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Abraham, tatăl tău și Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miazănoapte și la miazăzi și vor fi binecuvântate prin tine și prin urmașii tăi toate neamurile pământului»" (Gen 28,10-14).

"Și a zis: «De acum nu te vei mai numi Iacob, ci Israel va fi numele tău». Și i-a pus numele Israel. Apoi Dumnezeu i-a mai spus: «Eu sunt Domnul cel Atotputernic! Sporește și te înmulțește! Popoare și mulțimi de neamuri se vor naște din tine și regi vor proveni din tine. ?ara pe care am dat-o lui Abraham și lui Isaac o voi da ție, iar după tine voi da pământul acesta urmașilor tăi». Apoi a plecat Dumnezeu de la el din locul în care îi vorbise" (Gen 10-13).

"Apoi a chemat Iacob pe fiii săi și le-a zis: «Adunați-vă, ca să vă spun ce o să fie cu voi în zilele care vor urma. Adunați-vă și ascultați-mă, fiii lui Iacob, ascultați pe Israel, ascultați pe tatăl vostru...». Sfârșind Iacob poruncile sale, pe care le-a dat fiilor săi și întinzându-se pe pat, și-a dat sfârșitul și s-a adăugat la poporul său" (Gen 49,1-2.33).

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, prin patriarhii Abraham, Isaac și Iacob ai oferit binecuvântarea ta tuturor popoarelor. Isus, Fiul tău, a desăvârșit această binecuvântare și a transmis-o mai departe. Învrednicește-ne în fiecare moment de binecuvântarea ta. Amin.

» înapoi la cuprins «Urmărește ercis.ro on Twitter
Caută pe site

Durcovici.ro

Biblia on-line

Magisteriu.ro


Documentele Bisericii
Breviarul on-line


Liturgia Orelor
Radiovaticana.org


Știri din viața Bisericii
Catholica.ro


știri interne și externe
Pastoratie.ro


resurse pentru pastorație
SanctuarCacica.ro


Basilica Minor Cacica
Episcopia Romano-Catolică de Iași * Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, 700064 - Iași (IS),
tel. 0232/212003 și 0371/179909 (Episcopie); 0232/211527 (Editură); 0232/212007 (Parohie); e-mail: editor@ercis.ro
design și conținut copyright 2001-2012  --  toate drepturile rezervate [stat]